AVISOS LEGALS
Aquest lloc web, és propietat de Nuria Marsol Quer, amb domicili social a Ronda President Francesc Macià, núm. 44, 5è 2a, de Mataró. Telèfon 93 798 07 52, fax 93 798 11 15 i correu electrònic contacte@bufetmarsol.es. Aquests Avisos Legals regulen les condicions d'ús dels serveis i la informació que es proporciona en aquest lloc web. Són persones usuàries del lloc totes les que accedeixin a aquests serveis i a aquesta informació. La condició de persona usuària comporta l'acceptació plena de les condicions establertes en aquests Avisos Legals.
1. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d'aquest lloc, inclosos textos, imatges, arxius d'audio, software, marques, logotips, combinacions de colors, serveis, programes, dades, estructura i disseny, pertanyen a Nuria Marsol Quer, o a tercers que n'han autoritzat l'ús. De manera general en queda prohibida la utilització amb finalitats comercials a benefici de terceres persones– incloses les compilacions o que no s'hagin concertat contractualment amb Nuria Marsol Quer-, així com qualsevol transformació o alteració. En el cas que Nuria Marsol Quer autoritzi la utilització d'alguns d'aquests elements s'haurà d'esmentar expressament la propietat de Nuria Marsol Quer, que es reserva el dret a emprendre les accions legals oportunes pels danys i perjudicis causats per qualsevol acte que vulneri els seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s'autoritzen presentacions dels continguts d'aquest lloc en una finestra aliena.
2. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL
D'acord amb el que disposa la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), Nuria Marsol Quer fa avinent que les dades de caràcter personal que les persones usuàries aportin voluntàriament per mitjà dels formularis inclosos en aquest lloc passaran a formar part d'un fitxer de titularitat de Nuria Marsol Quer. No seran cedides a altres empreses o persones sense el consentiment del titular.
Serà responsabilitat de la persona usuària qualsevol error, inconvenient o perjudici que es pugui crear en cas d'haver facilitat dades incorrectes o falses. Correspon també a la persona usuària mantenir actualitzades les dades que hagi facilitat.
Per a l'exercici dels drets d'accés, rectificació, oposició i cancel·lació de les dades facilitades, els seus titulars podran adreçar-se per e-correu a contacte@bufetmarsol.es o mitjançant carta a Rda. Francesc Macià, 44, 5-2, C.P. 08302 Mataró. És imprescindible que la sol.licitud vagi firmada personalment pel titular de les dades i que s'acompanyi còpia de DNI o document equivalent.
3. ÚS CORRECTE DEL WEB
La persona usuària es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web d'acord amb la llei i amb el que estableixen aquests Avisos Legals. No modificarà ni provocarà danys de cap tipus a les dades, els programes o els documents del web, ni introduirà cap classe de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.
4. RESPONSABILITATS SOBRE ELS CONTINGUTS I ÚS
Tot i que Nuria Marsol Quer posa tots els mitjans tècnics i humans possibles per oferir un bon servei, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l'usuari del lloc web el consulti.
Nuria Marsol Quer no pot garantir de manera absoluta que el web i el servidor estiguin lliures de virus. No es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguin derivar d'interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions en el funcionament d'aquest sistema electrònic, motivats per causes alienes a Nuria Marsol Quer. Tampoc no se'n fa dels retards o bloquejos causats per deficiències o sobrecàrregues de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d'accés a internet o en altres sistemes electrònics, ni dels danys que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de Nuria Marsol Quer. Nuria Marsol Quer es reserva el dret a efectuar, sense avís previ, els canvis que consideri oportuns en el web, suspenent-ne temporalment l'accés per fer les tasques de millora i manteniment convenients.
Nuria Marsol Quer declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes propietat de tercers a les quals es pugui accedir mitjançant enllaços facilitats al web.
5. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES
L'ús d'aquest web implica l'acceptació plena i sense reserves dels termes i les condicions d'aquests Avisos Legals. Els conflictes derivats de l'ús d'aquest web es regiran exclusivament pel dret de l'Estat espanyol i de Catalunya. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d'aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.
6. LOGOTIP
URL de la pàgina: http://commons.wikimedia.org/wiki/File%3AScale_of_justice_gold.png
URL del fitxer: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/09/Scale_of_justice_gold.png
Reconeixement: Per derivative work: Producer (Discussió)Scale_of_justice_gold.jpg: me (Scale_of_justice_gold.jpg) [Public domain], via la Wikimedia Commons

Contacto


Ronda Francesc Macia 44 5º 2ª
08302 Mataro

 

Correo electrónico:

nmarsol@bufetmarsol.es


También puede llamarnos al teléfono: 93 798 07 52 o bien 687 456 983

Nuestra oferta

¿Desea conocer mejor nuestra oferta? En nuestra sección de productos y servicios obtendrá información detallada.

 en redes sociales :

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
Portal web allotjat a 1&1. Prohibida la reproducció total o parcial del seu contingut. Consulteu Avisos legals.